Đội ngũ chuyên gia

Cùng gặp gỡ và tìm hiểu về đội ngũ chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại Khoa Phẫu thuật chi dưới - Bệnh viện Việt Đức

BSCKII. ĐOÀN VIỆT QUÂN

Trưởng Khoa PT Chi dưới, Phó Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ths. Bs. NGUYỄN TIẾN SƠN

Phó trưởng Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ts. Bs. TRẦN HOÀNG TÙNG

Phó trưởng Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

PGS. TS. NGUYỄN XUÂN THÙY

Phó Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Bác sĩ Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bs. NGUYỄN QUANG TRUNG

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ths. Bs. TRẦN MẠNH HÙNG

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ths. bs. NGUYỄN TIẾN NGỌC

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới

Bs CKII NGUYỄN MẠNH TIẾN

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ths.Bs. NGUYỄN MINH ANH

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bs CKII VŨ TRƯỜNG THỊNH

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bs. TỪ DUY LINH

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.